EVANGELION: 3.0 (-46h)

Thời lượng:  10 phút
Mùa:   Đông 2023
Tình trạng:  Xuýt hoàn hành
Giới thiệu:

Phần tiền truyện của EVANGELION:3.0 YOU CAN (NOT) REDO. Được kèm theo blu-ray EVANGELION:3.0+1.0

Nhân sự:
Trans: Ganxys
Edit: Hunn
Encoder: Solomo
  Xem Anime  
Loại Link tải
MOVIE-HARDSUB One drive
Telegram